บริการของเรา

ตรวจเช็คเครื่อง

เรามีบริการส่งทีมตรวจเช็คเครื่องจักรทุก 4 เดือน ให้กับลูกค้าทุกราย

รับซ่อม / ให้คำปรึกษา

มีรับซ่อมและให้คำแนะนำ MODIFY เราสามารถซ่อมโดยมีทีมช่างผู้ชำนาญการโดยตรงไม่ส่งซ่อมที่อื่น

หลังติดตั้งเรามีคู่มือการใช้งานและแก้ไขเบื้องต้น

เรามีคู่มือการใช้งานและการแก้ไข้เบื่องต้นให้ลูกค้ทุกราย

Products

เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องยกจะทำให้ชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ไร้นำ้หนักผู้ใช้งานแทบไม่ต้องออกแรงยกชิ้นงาน

PRESENT & SERVICE

    โพสต์โดย เครื่

Read More

เครื่องทุ่นแรงในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้